De introductie

Wonen en Zorg op de kaart is dé monitor van de regio Zuid-Kennemerland & IJmond ter ondersteuning van het Wonen, Welzijn en Zorgbeleid in de regio. De regio bestaat uit de gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort. De monitor is opgesteld in directe samenwerking tussen de gemeenten en de corporaties die actief zijn in de regio.

De monitor is een samenvoeging van diverse regionale monitors en bevat informatie over inwoners, huishoudens, woningen en beschikbare voorzieningen. Onderdeel van de monitor is de WoonZorgwijzer. Dit instrument brengt in kaart waar mensen met een bepaalde aandoening of problematiek wonen en op welke levensdomeinen zij mogelijk beperkt worden bij het zelfstandig wonen. Hiermee is de monitor een belangrijk instrument voor de wonen & zorg professionals die in de regio werkzaam zijn. De monitor wordt jaarlijks geactualiseerd.

Contact

Heeft u vragen? Wij zijn per mail bereikbaar op info@wonenenzorgopdekaart.nl